PRIMARIA COMUNEI CRISCIOR

Judetul Hunedoara

EVENIMENTE

    MODEL PANOU 1                                                             

PRIMARIA COMUNEI CRISCIOR

 

 

         REPREZENTARE

         VIZUALA    SUGESTIVA

 

Data anuntului:05.06.2014

 

 

INTENTIE DE ELABORARE

PLAN URBANISTIC ZONAL

 

 

 

Argumentare: Construire spalatorie auto si atelier vulcanizare

Initiator: Comuna Criscior

 

 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVATII SI PROPUNERI

privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal în perioada 05.06.2014-14.06.2014

Persoana responsabilă cu informarea si consultarea publicului: COROI SILVIA ELENA

adresa Primaria comunei Criscior , str. Plopilor nr 6, telefon 0254/616367 , e-mail prim.criscior@yahoo.com

Observatiile sunt necesare în vederea stabilirii cerintelor de elaborare

Răspunsul la observatiile transmise va fi pus la dispozitia publicului prin afisare la sediul Primariei comunei Criscior in perioada 15.06.2014- 19.06.2014

Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea planului:

- Etapa pregatitoare

- Etapa elaborarii propunerilor

- Etapa aprobarii

- Datele de mai sus vor fi înscrise obligatoriu într-un panou de minimum 60 x 90 cm, confectionat din materiale rezistente la intemperii si afisat la loc vizibil pe toată perioada.

- Literele vor fi tipărite având o înăltime de cel putin 5 cm, respectiv 7 cm pentru “Intentie…”, “Publicul este…”.

 
» Vezi arhiva