PRIMARIA COMUNEI CRISCIOR

Judetul Hunedoara

ANGAJARI > Angajare post vacant

» Inapoi

Angajare post vacant

Primăria comunei Criscior , judetul Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de inspector clasa I, grad profesional debutant , din cadrul compartimentului agricol . Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt: a. dosarul de înscriere se depune până la data de 21.02.2018,ora 15,00; b. selectia dosarelor pana în data de 26.02.2018 , ora 12 c. proba scrisă va avea loc în data de 05.03.2018, ora 10 Condiţiile de participare la concurs sunt: a) studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţelor agricole absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; Concursul se va desfăşura la sediul instituţiei Primariei comunei Criscior , comuna Criscior , str. Plopilor nr 6, judetul Hunedoara. Bibliografia se afla afisata la sediul Primariei comunei Criscior